Meten en inregelen

Om een klimaatinstallatie (luchtbehandeling, verwarming, koeling) correct te laten functioneren is het van essentieel belang dat deze correct wordt ontworpen, geïnstalleerd en vervolgens wordt ingeregeld.

meten en inregelen

Met een correcte functionaliteit wordt bedoeld dat de installaties voorzien in voldoende verse luchttoevoer, voldoende vervuilde luchtafvoer, geen geluidshinder, geen tochtklachten en een optimaal vochtgehalte in de lucht.
Middels recentelijk geijkte meetapparatuur wordt een klimaatinstallatie doorgemeten en ingeregeld.
De gemeten data wordt door direct tijdens het inregelen verwerkt, waardoor de eindrapportage gelijktijdig aan de inregeling wordt opgeleverd.
De inregelkleppen en -afsluiters worden gefixeerd en gemarkeerd op de door ons vastgestelde standen. Meetpuntlocaties kunnen op verzoek worden voorzien van een aanduiding middels stickering.
 

klachtonderzoek

Om inzicht te verkrijgen in de functionele status van een klimaatinstallatie kan een nulmeting worden uitgevoerd.
De volgende zaken worden kunnen worden geïnspecteerd:
  • Word een ruimte van voldoende verse lucht voorzien?
  • Voldoet het spreidingspatroon waarmee wordt ingeblazen?
  • Word vervuilde lucht in een ruimte voldoende afgevoerd?
  • Valt de geluidsproductie van een installatie binnen het redelijke?
  • Zijn de filters nog toereikend om de lucht te kunnen zuiveren?
  • Zijn de installaties correct ontworpen en geïnstalleerd?
  • Zijn de installatie voldoende lekdicht?
  • Functioneren alle mechanische en elektronische appendages naar behoren?
  • Wat is de aard van de klachten en wat is hiervan de oorzaak?

drukhiërarchie

Ook een drukhiërarchie kan door ons worden ingeregeld. Middels een drukhiërarchie kan een bacterie- of deeltjesstroom (partikels) mechanisch worden gestuurd in gewenste richting.

Offerte aanvragen?

Benader ons voor een vrijblijvend advies