Quickscan kwaliteit binnenklimaat

Wees voorbereid op de toekomst en zorg voor een veilig en behaaglijk binnenklimaat

inhoud quickscan

Bij een quickscan wordt een analyse uitgevoerd waarin het risico van het veilig en gezond werken in een ruimte kan worden getoetst. 
Hierin worden volgende elementen getoetst op basis van wet- en regelgeving, Bouwbesluit, ARBO- richtlijnen en ISSO- normering:                       
  • Type ventilatie
  • Type filtrering
  • Wijze inblazen en hoeveelheid schone lucht
  • Wijze afzuiging
  • Ventilatievoud
  • Gebruikerslast
  • Onderhoudsbeheer

applicatie

De criteria van een klimaatconcept wordt ingevoerd in onze nieuwste applicatie, waardoor op efficiënte wijze een helder beeld ontstaat omtrent de veiligheid en behaaglijkheid voor de mensen binnen een ruimte of gebouw. Dit wordt vervolgens vertaald naar een veiligheid/prestatie label. Vervolgens kan (indien noodzakelijk) een advies worden uitgebracht met de te nemen stappen voor het optimaliseren van het binnenklimaat.

Stap voor stap

Na het vaststellen van het veiligheid/prestatielabel word een advies worden uitgebracht inzake de te treffen maatregelen. Vervolgens kunnen geadviseerde maatregelen worden uitgevoerd door een nader te bepalen partner. Hierin zullen wij u nauwlettend begeleiden en ontzorgen, zodat uw object veilig en behaaglijk gebruikt kan worden conform de nieuwste eisen en richtlijnen. Uiteraard worden de aanpassingen opnieuw getoetst middels onze applicatie en wordt een risico en beheersplan voor de toekomst opgesteld. De veiligheid en behaaglijkheid van uw mensen zullen hiermee toekomstbestendig worden gewaarborgd. 

Quickscan aanvragen?

Benader ons voor onze nieuwste quickscan