ventilatie covid-19

Ventilatie van essentieel belang om verspreiding van virussen te voorkomen

Ventilatie in ruimtes

Binnen ruimtes waar mensen samenkomen is het van essentieel belang voldoende te ventileren om de verspreiding van aerosolen tot een minimum te beperken. De uitgeademde “vervuilde” lucht dient te worden afgevoerd en verse “schone” lucht dient te worden toegevoerd. Deze cyclus van toe- en afvoeren van lucht noemt men het ventilatievoud en elimineert het aantal schadelijke bacteriën in de lucht.

Lucht verplaatsing

In acht dient te worden genomen dat een tafel- of plafondventilator en een split airco niet dienen als luchtverversing. Vaak zijn dit enkel bacterie verspreiders en vormen deze een verhoogd risico inzake de luchthuishouding binnen een ruimte. In feite zijn dit luchtverplaatsers en geen luchtverversers. 

voorzorg

Door te voorzien in voldoende ventilatie kunnen restaurants, café’s, cafetaria, theaters, musea, slachterijen en overige ruimten waar meerdere mensen tegelijkertijd samenkomen zich bewapenen tegen de verspreiding van zorgwekkende bacteriën. In ziekenhuizen, scholen, attracties en wachtruimten wordt hier reeds jaren mee gewerkt. Zorg voor een adequaat ventilatiesysteem en risicoanalyse, zodat u uw bedrijfsactiviteiten ook in de toekomst op veilige wijze kunt exploiteren.

richtlijnen

Om te voorzien in een gezonde luchthuishouding is in Mei 2020 een adviesrapportage opgesteld door de Hoge Gezondheidsraad te Brussel in België. Hierin opgenomen zijn de richtlijnen met betrekking tot ventilatie in gebouwen en het beperken van schadelijke aerosolen in de binnenlucht. Via onderstaande button is dit advies kosteloos te downloaden en in te zien.

Document: Hoge Gezondheidsraad. SARS-CoV-2 en het gebruik van passieve ventilatiesystemen, mechanische ventilatie, airconditioning en filters in andere omgevingen dan ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Brussel: HGR; 2020. Advies nr. 9599.

vrijblijvend advies?

Benader ons nu voor een passend klimaat- of ventilatieadvies